ZAVRŠNA MANIFESTACIJA PROJEKTA “DOMAĆE IZ NAŠEG KRAJA – PROIZVODI TEŠANJSKIH ŽENA”

Održana prva on line završna manifestacija!!!

🔸Projekat provodi organizacija Žene za žene International i Udruženje žena “Ruka” iz Kaloševića, a u saradnji sa Općina Tešanj

🔸Projekat je podržan u okviru @RELOADWesternBalkans koji finansira @eubih, a provodi @UNDPBiH
#ReLOaD #ReLOaDBiH #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan