Pred vama se nalazi brošura „Gastroslika Zavidovića“ – zbirka starih tradicionalnih recepata žena iz ruralnih područja zavidovičkog kraja. Oblikovale su je žene, domaćice u seoskim domaćinstvima. Brošura nudi pažljivo odabrane recepte koji su ilustrovani i predstavljeni kroz individualne priče žena. Način pripremanja razlikuje se od sela do sela, pa čak i od kuće do kuće.

U Zavidovićima je prije nešto više od stotinu godina egzistiralo 15 naroda i narodnosti što je u kulturno-civilizacijskom smislu predstavljalo Evropu u malom. Udruženja žena i njihove članice igraju važnu ulogu u proizvodnji, zaštiti, održavanju i ponovnom stvaranju nematerijalne kulturne baštine (narodnih nošnji, tradicionalnih igara i muzike, tradicionalne kuhinje i rukotvorina). One pomažu u jačanju kulturne raznolikosti i kreativnosti žena, očuvanju njihovog identiteta i kolektivnog pamćenja za pokoljenja koja dolaze.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti svim ženama iz četiri udruženja (UŽ „Kovači“ iz Kovača, UŽ „Majska Ruža“ iz Mečevića, UŽ „Krivaja-Iskra“ iz Krivaje i UŽ „Pašinke“ iz Hajderovića), koje su nesebično podijelile svoje porodične tradicionalne recepte, iskustvo i priče. Prikupljeno je 100 recepata, a ovdje samo za vas predstavljamo samo neke.

Želimo da i svi vi koji čitate ovu brošuru saznate za hranu i domaće proizvode koje žene iz ruralnih područja Zavidovića prave ulažući puno truda, ljubavi i pažnje. Kupovinom njihovih proizvoda možete ekonomski osnažiti žene iz ruralnih podrčja i podržati rad njihovih udruženja.

Zahvaljemo se i timu Žene za Žene International: Seidi Sarić, Ameli Delić, Džani Pašić, Belmi Hadžimahmutović, koje su, kroz fokus grupe, prikupljale materijal i priredile sadržaj za izradu ove brošure, kao i našoj saradnici Nermani Deljkić koja je grafički dizajnirala izgled brošure.

Nadamo se da će vam ova brošura biti od koristi i da ćete uživati čitajući ju. Kako biste u potpunosti doživjeli u Zavidoviće pored materijalne kulturne baštine (sakralni objekti, muzejske zbirke, spomenici, graditeljske cjeline, kamene kugle, parkovi prirode) obavezno posjetite i udruženja žena i „iz prve ruke“ upoznajte običaje, hranu, kulturu i tradiciju ovog kraja.

Udruženje Žene za Žene International

Brošuru možete pogledati na sljedećem linku: Gastroslika Zavidovića