POZIV ZA PRIJAVU – UPIS V GENERACIJE

„Akademija demokratije za mlade žene 2020/2021“

Ukoliko imaš između 18 i 35 godina, živiš u BiH i željela bi da budeš dio programa „Akademija demokratije za mlade žene – Generacija 2020/2021“ koju vodi Udruženje „Žene za Žene International“ u BiH uz financijsku podršku NED-a (The National Endowment for Democracy), ovo je prilika da nam se javiš!

Ove godine u Akedemije može biti primljeno ukupno 30 mladih djevojaka (koje će biti podijeljene u dvije grupe, a program edukacija će se odvijati paralelno u Sarajevu i u Banja Luci/Doboju).

Šta možeš da očekuješ?

Program Akademije će biti realizovan u periodu od august 2020.godine do juna 2021.godine i uključivat će 7 edukacijskih modula u trajanju od 18 dana i praktični volonterski rad u trajanju od 100 sati:

1.     Učestvovanje na edukaciji Modul 1 (2 dana):

 • Prezentacija iskustva učesnica iz prethodnih projekata
 • Upoznavanje sa projektom
 • Demokratsko društvo i ljudska prava

2.     Učestvovanje na edukaciji Modul 2 (3 dana):

 • Od državne politike do lokalne o ravnopravnosti žena
 • Politički sistem i pozicija žena, te potencijal žena za buduće donosioce odluka, prepreke i mogucnosti, prilike i perspektive
 • Pozicioniranje žena u politici, medijima, biznisu, NVO. Vladinom sektoru – liderstvo

3.     Učestvovanje na edukaciji Modul 3 (3 dana):

 • Lokalni izbori 2020 u BiH i zašto je važno da mladi glasaju
 • Razvoj kritičkog mišljenja kada su u pitanju političke kampanje i izbori.
 • Kako možemo spriječiti izborne prevare i manipulacije i kako možemo unaprijediti izborni proces i izbornu regulativu

4.     Učestvovanje na edukaciji Modul 4 (3 dana)

 • Zagovaračke kampanje, demokratski dijalog i promocija demokratije kroz male projekte/ građanske inicijative
 • Demokratski dijalog: kako komunicirati sa donosiocima odluka
 • Važnost procesa pomirenja u postkonfliktnom društvu kroz primjere međuetničke saradnje u BIH
 • Promocija demokratije – poštivanje vladavine prava, sloboda izražavanja, poštivanje ljudskih prava i neovisno pravosuđe.

5.     Učestvovanje na edukaciji Modul 5 (3 dana)

 • Upravljanje projektnim ciklusom (razvoj projekata i provedba projekata) koji pokrivaju teme promocije sudjelovanja mladih / glasanja u lokalnim zajednicama za predstojeće izbore 2020., ljudska prava  žena, izgradnju mira i pomirenje ili bilo šta što je u lokalnim zajednicama prepoznato kao problem / izazov tokom projekta)

6.      Učestvovanje na edukaciji Modul 6 (2 dana)

 • Komunikacijske i prezentacijske vještine i javni nastup
 • Socijalne vještine – Poslovna korespodencija

7.     Učestvovanje na edukaciji Modul 7 (2 dana):

 • Pisanje narativnih i financijskih izvještaja
 • Digitalna pismenost (word, excell, power point)

8.     Volonterski rad učesnica u lokalnim udruženjima u trajanju od 100 sati

 

Udruženje Žene za Žene International će pratiti tvoj individualni razvoj i aktivistički angažman u toku Akademije, ali i nakon završetka programa. Za sve odabrane učesnice Akademije obezbjeđen je prijevoz, smještaj, hrana, materijal, treneri, prostor, mali fond za projekte za „učenje kroz rad“ i  mentoring tokom trajanja projekta. U toku Akademije imat ćeš priliku upoznati žene liderice iz oblasti ekonomije, politike, NVO sektora, medija, biznisa, kao i učesnice prethodih Akademija, čime proširuješ mrežu kontakata utjecajnih žena koje mogu da ti pomognu u tvom ličnom razvoju i napredovanju.

Sve polaznice će nakon učešća dobiti certifikat o pohađanju Akademije i pridružiti se, kao V generacija, Alumini Klubu mladih liderica Žene za Žene International koji trenutno broji 100 članica.

 

Ukoliko si mlada i ambiciozna osoba, želiš da radiš na svom ličnom razvoju i usavršavanju, potrebno je da nam pošalješ popunjen prijavni formular koji se nalazi u na linku ispod ovog teksta do 07. augusta 2020.god:

Preuzmi ovdje: PRIJAVNI FORMULAR-2020-BiH

Dodatne informacije možeš dobiti i putem telefona 033 770 010 ili na e-mail: general@zenezazene.ba